Trang chủ / Tin mới / ONELIFE EDUCATIONAL PACKAGE AMENDMENTS!

ONELIFE EDUCATIONAL PACKAGE AMENDMENTS!

Giữ đúng với hợp chất cơ bản của nó là sự đổi mới và giáo dục đi đôi với nhau, công ty OneLife đang lên kế hoạch thực hiện một số điều chỉnh chiến lược cho hệ thống khi chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện bước tiếp theo hướng tới việc niêm yết công khai tiền xu trong năm 2019 Do đó, Ban quản lý đã quyết định thực hiện các thay đổi sau:

 

Kể từ đầu năm 2019, số lượng mã thông báo quảng cáo trong các gói giáo dục của OneLife sẽ bị giảm với khoảng 45%. Dưới đây là danh sách các mã thông báo quảng cáo mà mọi gói giáo dục sẽ cung cấp cho người dùng sau khi giảm được thực hiện:

Package

Promotional tokens

Starter

435

Forex Beginner

435

Inductee

980

Vestigia

1955

Trader

2175

Forex Talented

1900

Ligabis

2990

Duis Acrus

3965

Pro Trader

4345

Forex Advanced

4345

Forex Expert

16300

Tycoon Trader

26080

Forex Unleashed

26080

 

Trân trọng,

 

Nhóm OneLife


ONELIFE EDUCATIONAL PACKAGE AMENDMENTS!

 

Dear users,

 

Staying true to its fundamental compound that innovation and education go hand in hand together, the OneLife company is planning to implement some strategic adjustments to the system as we aim to take the next consecutive step towards the successful public listing of the coin during the year 2019. Therefore, the Management has decided to undertake the following changes:

 

As of the beginning of 2019 the amount of promotional tokens in OneLife’s educational packages will be decreased with approximately 45 %. Here is the list of promotional tokens which every educational package will provide the user after the decrease is implemented:

 

Package

Promotional tokens

Starter

435

Forex Beginner

435

Inductee

980

 

Best regards,

 

The OneLife Team

Share Button

về Mr. NguyễnChung Sđt: 0985010085

TIN MỚI

Sky Way là gì

Sky Way là gì SKY WAY – là dự án liên kết hàng nghìn chuyên …

'); var MainContentW = 1000; var LeftBannerW = 100; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 20; var RightAdjust = 20; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }