Trang chủ / 2019 / Tháng Bảy

Lưu trữ hàng tháng:

19/7: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

    Tuần 11, ngày 19/07/2019 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN * Công việc đang được tiến hành để tạo ra một cơ chế bổ sung, dựa trên ý tưởng về một hệ sinh thái nhằm tạo ra sự ổn định giá cho đồng coin và cũng tạo điều …

🍀🍀 Đọc thêm >>>....

Một số ý kiến về tình hình Onecoin

      Thời gian vừa qua các thông tin liên quan đến Onecoin vô cùng sôi động và các thành viên Onecoin theo dõi rất sát sao vì có rất nhiều tin tức liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến các thành viên. Tuy nhiên cũng có nhiều …

🍀🍀 Đọc thêm >>>....
'); var MainContentW = 1000; var LeftBannerW = 100; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 20; var RightAdjust = 20; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }